söndag 22 mars 2009

Synliggörande, ifrågasättande, problematiserande

H: Helgen har för min del dominerats av mycket - i flera bemärkelser - intressanta diskussioner inom ramen för en utbildning i normkritisk pedagogik. Idag bland annat just om normer inom sjukvården, som Martin skriver om nedan. Just nu är jag full av intryck som behöver smältas. Som:

Rätten att inte bli kränkt för till exempel sin sexuella läggning är absolut, men hur är det med rätten att bli representerad (politiskt, kulturellt och så vidare)? Hur positionerar jag mig när jag säger "vi"? Vilka är "vi"? Vilka ingår i det "de" som jag automatiskt underförstår? Vilka privilegier tas för givna och självklara (är att kunna gå hand i hand på stan med någon en älskar utan att bli uttittad, ifrågasatt, kränkt eller hotad lika självklar som att det kommer el ur eluttaget och drickbart vatten ur kranen?)? Varför är det så viktigt/intressant att veta vilket kön och vilken sexuell läggning människor har? Vilken roll spelar det för hur människor bemöts?

Med mera. Det finns mycket att lyfta upp till ytan.

Det känns över huvud taget som att det är mycket spännande som händer just nu. Vi (som aldrig sa sexist) funderar just nu på vad vi vill hitta på till årets program på Pride. Har du något förslag? Kommentera gärna!

Inga kommentarer: