lördag 27 juni 2009

En god nyhet (och en dålig rubrik)

M: Många, inklusive undertecknad, blev mäkta upprörda när Litauens parlament den 16 juni [röstade igenom en lag] som kriminaliserar ”främjande av homosexualitet” med motiveringen att ”sådan information kan skada ungdomars mentala och fysiska hälsa, liksom deras intellektuella och moraliska utveckling”. Att homofobi är en styggelse överlag är illa nog, men det ter sig skrämmande när den institutionaliseras på det här viset.
Igår fick jag dock gå och lägga mig med [en hoppfull nyhet]. Det visar sig nämligen att Litauens president Valdus Adamkus vägrat skriva under lagen – vilket är ett krav för att den ska kunna implementeras. Enligt presidentens presstalesperson är lagen ”illa skriven”, men en kan naturligtvis hoppas att det egentliga skälet till den uteblivna underskriften är den senaste tidens kraftiga protester. Låt oss därför hoppas att detta människorättsvidriga stycke text förpassas till papperskorgen istället för att prövas igen, i en mindre slarvigt formulerad version.

För övrigt kunde jag inte undgå att bli fundersam över rubriksättningen i gårdagens TT-telegram, som återgivits i så många medier: Litauiskt homosexförbud stoppat
Begreppet ”homosex” känns ganska problematiskt eftersom det till övervägande del signalerar just ”sex”. Det är en slarvig och förenklande syn på sex, sexualitet och genus, och i detta fall resulterar det i en om inte missvisande så åtminstone ofullständig beskrivning av vad det är frågan om. Litauens parlament har ju inte försökt att förbjuda enbart homosexuella ”akter”, utan all information som ”främjar” (dvs. inte fördömer) homosexualitet (och antagligen även andra uttryck för icke-heterosexualitet) som handling, livsstil och begrepp.
Låt vara att TT kanske tyckte att det var lite för krångligt att skicka ut ett telegram med en rubrik i stil med Litauiskt LHBTQ-förbud stoppat – ibland måste en förenkla för att nå ut till fler. Men lite smidigare tycker jag nog att rubriksättaren kunde ha formulerat sig.

Inga kommentarer: