fredag 19 februari 2010

Cyborg i förlossningssalen


F: Om naturlig förlossning kontra cyborger: [Rasmus Fleischer i dagens Metro Teknik]

Inga kommentarer: